Bestil i dag og vi sender din pakke på mandag.Gælder ikke helligdage
Bestil i dag og vi sender din pakke i morgen.Gælder ikke helligdage
Bestil inden tiden løber ud  {{hours}}:{{minuts}}:{{seconds}}, og vi sender i dag!  Gælder ikke helligdage

Spirometri normalværdier - Kvinder

SpirometerSe spriometri normalværdier for Kvinder nedenfor.

FEV1 målingen fortæller, hvor meget du er i stand til at puste, i liter, det første sekund af din udånding. Ligger du væsentligt udenfor normalområdet, kan det være tegn på nedsat lungefunktion og i værste tilfælde KOL eller Rygerlunger.

Eksempel på aflæsning:

Alder finder du i venstre kolonne og din højde i første række. Er du f.eks. en kvinde på 50 år og 175 cm høj bør du ligge på ca. 2,99 liter FEV1. Vil du se normalværdier for mænd klik her.

Ordfoklaringer til nedenstående skema:spirometer

FVC = Forced vital capacity: Den forcerede vitalkapacitet er det maksimale volumen, som udåndes efter en maksimal indånding målt i liter.

FEV1 = Det forcerede udåndingsvolumen i første sekund er det volumen, som udåndes i det første sekund efter en maksimal indånding.

FEV1% = Er forholdet mellem FVC og FEV1 dvs. FEV1/FVC.

FEF 25-75% = Forced expiratory flow: Dette er flowet eller hastigheden på den mængde luft der kommer ud i den miderste del af Den forcerede udånding (FEV).

PEF = Peak expiratory flow: er det maksimale flow/ hastighed målt ved den maksimale forcerede udånding.

Alle disser værdier er med til at danne et billede af hvordan lungernes tilstand er. I forhold til KOL koncentrerer man sig typisk om FVC, FEV1 og FEV1%.

 

 

Spirometri Normalværdier for kvinder.

 

  ALDER Højde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
18 - 25 FVC ≈ FEV6 3,11 3,33 3,55 3,77 3,99 4,21 4,43 4,66 4,88 5,10
  25 FEV1 2,70 2,90 3,10 3,29 3,49 3,69 3,89 4,08 4,28 4,48
  25 FEV1% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84%
  25 FEF 25-75% 3,95 4,01 4,07 4,13 4,20 4,26 4,32 4,38 4,45 4,51
  25 PEF 383 400 416 433 449 466 482 499 515 532
                         
  ALDER Højde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
26 - 29 FVC ≈ FEV6 3,00 3,22 3,44 3,67 3,89 4,11 4,33 4,55 4,77 4,99
  29 FEV1 2,60 2,80 3,00 3,19 3,39 3,59 3,79 3,98 4,18 4,38
  29 FEV1% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84%
  29 FEF 25-75% 3,81 3,87 3,93 4,00 4,06 4,12 4,18 4,25 4,31 4,37
  29 PEF 376 393 409 426 442 459 475 492 508 525
                         
  ALDER Højde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
29 - 33 FVC ≈ FEV6 2,90 3,12 3,34 3,56 3,78 4,00 4,23 4,45 4,67 4,89
  33 FEV1 2,50 2,70 2,90 3,09 3,29 3,49 3,69 3,88 4,08 4,28
  33 FEV1% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83%
  33 FEF 25-75% 3,67 3,74 3,80 3,86 3,92 3,99 4,05 4,11 4,17 4,24
  33 PEF 369 386 402 419 435 452 468 485 501 518
                         
  ALDER Højde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
34 - 37 FVC ≈ FEV6 2,79 3,01 3,24 3,46 3,68 3,90 4,12 4,34 4,57 4,79
  37 FEV1 2,40 2,60 2,80 2,99 3,19 3,39 3,59 3,78 3,98 4,18
  37 FEV1% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%
  37 FEF 25-75% 3,54 3,60 3,66 3,72 3,79 3,85 3,91 3,97 4,04 4,10
  37 PEF 362 378 395 411 428 444 461 477 494 510
                         
  ALDER Højde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
38 - 41 FVC ≈ FEV6 2,69 2,91 3,13 3,35 3,58 3,80 4,02 4,24 4,46 4,68
  41 FEV1 2,30 2,50 2,70 2,89 3,09 3,29 3,49 3,68 3,88 4,08
  41 FEV1% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81%
  41 FEF 25-75% 3,40 3,46 3,53 3,59 3,65 3,71 3,78 3,84 3,90 3,96
  41 PEF 355 371 388 404 421 437 454 470 487 503
                         
  ALDER Højde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
42 - 45 FVC ≈ FEV6 2,59 2,81 3,03 3,25 3,47 3,69 3,91 4,14 4,36 4,58
  45 FEV1 2,20 2,40 2,60 2,79 2,99 3,19 3,39 3,58 3,78 3,98
  45 FEV1% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81%
  45 FEF 25-75% 3,27 3,33 3,39 3,45 3,52 3,58 3,64 3,70 3,77 3,83
  45 PEF 347 364 380 397 413 430 446 463 479 496
                         
  ALDER Højde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
46 - 49 FVC ≈ FEV6 2,48 2,70 2,92 3,15 3,37 3,59 3,81 4,03 4,25 4,47
  49 FEV1 2,10 2,30 2,50 2,69 2,89 3,09 3,29 3,48 3,68 3,88
  49 FEV1% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
  49 FEF 25-75% 3,13 3,19 3,25 3,32 3,38 3,44 3,50 3,57 3,63 3,69
  49 PEF 340 357 373 390 406 423 439 456 472 489
                         
  ALDER Højde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
50 - 53 FVC ≈ FEV6 2,38 2,60 2,82 3,04 3,26 3,48 3,71 3,93 4,15 4,37
  53 FEV1 2,00 2,20 2,40 2,59 2,79 2,99 3,19 3,38 3,58 3,78
  53 FEV1% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79%
  53 FEF 25-75% 2,99 3,06 3,12 3,18 3,24 3,31 3,37 3,43 3,49 3,56
  53 PEF 333 350 366 383 399 416 432 449 465 482
                         
  ALDER Højde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
54 - 57 FVC ≈ FEV6 2,27 2,49 2,72 2,94 3,16 3,38 3,60 3,82 4,05 4,27
  57 FEV1 1,90 2,10 2,30 2,49 2,69 2,89 3,09 3,28 3,48 3,68
  57 FEV1% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78%
  57 FEF 25-75% 2,86 2,92 2,98 3,04 3,11 3,17 3,23 3,29 3,36 3,42
  57 PEF 326 342 359 375 392 408 425 441 458 474
                         
  ALDER Højde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
58 - 61 FVC ≈ FEV6 2,17 2,39 2,61 2,83 3,06 3,28 3,50 3,72 3,94 4,16
  61 FEV1 1,80 2,00 2,20 2,39 2,59 2,79 2,99 3,18 3,38 3,58
  61 FEV1% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78%
  61 FEF 25-75% 2,72 2,78 2,85 2,91 2,97 3,03 3,10 3,16 3,22 3,28
  61 PEF 319 335 352 368 385 401 418 434 451 467
                         
  ALDER Højde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
62 - 65 FVC ≈ FEV6 2,07 2,29 2,51 2,73 2,95 3,17 3,39 3,62 3,84 4,06
  65 FEV1 1,70 1,90 2,10 2,29 2,49 2,69 2,89 3,08 3,28 3,48
  65 FEV1% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77%
  65 FEF 25-75% 2,59 2,65 2,71 2,77 2,84 2,90 2,96 3,02 3,09 3,15
  65 PEF 311 328 344 361 377 394 410 427 443 460
                         
  ALDER Højde(cm) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
66 - 69 FVC ≈ FEV6 1,96 2,18 2,40 2,63 2,85 3,07 3,29 3,51 3,73 3,95
  69 FEV1 1,60 1,80 2,00 2,19 2,39 2,59 2,79 2,98 3,18 3,38
  69 FEV1% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76%
  69 FEF 25-75% 2,45 2,51 2,57 2,64 2,70 2,76 2,82 2,89 2,95 3,01
  69 PEF 304 321 337 354 370 387 403 420 436 453